geo eng

სახელი : შოხეტის დანები

მასალა : ფოლადი, ძვალი

პერიოდი : XX ს. დასაწყისი

აღწერა :

დანა შოხეტის. XX ს. დასაწყისი. ფოლადი, ძვალი. დანა ფოლადის პირით, ძვლის ტარით, წვერი წაკვეთილი აქვს.