geo eng

სახელი : შოხეტის დანა

მასალა : ფოლადი, ძვალი

პერიოდი : XX ს. დასაწყისი

აღწერა :

დანა, ფოლადის პირით, თეთრი ძვლის ტარით, ბოლო წაკვეთილი აქვს.